international_standard1

MIĘDZYNARODOWY STANDARD

Międzynarodowy standardowy asortyment węży obejmuje nasz największy wybór węży. Produkowane zgodnie ze światowymi standardami w dużych ilościach, aby sprostać światowemu popytowi we wszystkich sektorach rynku.

Dane techniczne

Aby uzyskać więcej informacji pobierz nasz katalog lub skontaktuj się z nami!