Klauzula informacyjna - GS Hydro Sp. z oo

Згодние з арт. 13 уст. 1 я уст. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) informujemy Panią / Pana, iż:

I. Informacje dotycząca przetwarzania danych osobowych przez GS-HYDRO sp. z oo

 

1) Администратор Пани / Пана даныч особович шутка GS-HYDRO sp. z oo z siedzibą w Gdyni [81-185] przy ul. Gołębiej 11.

 

2) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji z Panią / Panem kontaktu, wykonania umowy lub wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także realzacodis pélizacówie prawnego cicego na administratorze, a także Realzacodis pélizaców de péalizacji prawnze. 6 уст. 1 лит. b, c lub f. RODO, aw przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody - w celach wskazanych w tej zgodzie, na podstawie art. 6 уст. 1 лит. РОДО.

 

3) Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą podmioty trzecie wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania.

 

4) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujójce przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujójze prakł

 

5) Podanie przez Panią / Pana danych osobowych może być warunkiem ustawowym bądź umownym lub warunkiem zawarcia umowy - w zależności od kategorii danych i celu przetwarzania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zrealizowania danego celu przetwarzania, np. zawarcia umowy.

 

6) Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizationacji międzynarodowej, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w niniejszym dokumencie.

 

7) Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w niniejszym dokumencie.

 

8) Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, aw przypadku zofy zogodymenia: danych przypadku zofy zogodymeny prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

9) Wszelkie żądania czy też zastrzeżenia co do przetwarzania danych można zgłaszać Administratorowi za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Gołębia 11, 81-185 Gdynia, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ado@gshydro.com

 

10) W przypadku ewidentnie nieuzasadnionych lub nadmiernych żądań realizacji uprawnień osoby, której dane dotyczą, w szczególności ze względu na ustawiczny charakter ze względu na ustawiczny charakter zo

 

11) Ма Пани / Pan prawo wniesienia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a - po jego powołaniu - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzance danych , w szczególności przepisy RODO.

 

 

II. Информация о Google Analytics

 

12) Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics - usługi analizowania usług internetowych, oferowanej przez Google Inc. («Google»). Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Pani / Pana komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Panią / Pana ze strony internetowej. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Panią / Pana z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie internetowej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Państwaja Tylko wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie właściciela тедж Strony internetowej фирма Google wykorzystuje то Informacje делать анализы- Pania / Пан sposobu korzystania з Strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności на Stronie internetowej Ораз realizacji dalszych usług związanych г wykorzystaniem Strony internetowej я на в Интернете właściciela Strony Речь internetowej.

 

13) Adres IP przekazany przez Pani / Pana przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest zestawiany przez Google z innymi danymi.

 

14) Można zapobiec zapisywaniu plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będzie Pani / Pan mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto może Pani / Pan zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez plik cookie i odnoszących się do Pani / Pana sposobu korzystania ze strony internetowej (łcznie z adresem IP) prjezi zadresem IP, Google prjezi zez przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

15) Интернет-магазин корзины с Google Analytics с распространением «anonymizeIp ()». Oznacza to, że adresy IP są przetwarzane dalej po skróceniu, aby wykluczyć możliwość odniesienia ich do konkretnych osób. Jeśli w przypadku danych osobowych zebranych na Pani / Pana temat możliwe jest odniesienie ich do konkretnej osoby, takie odniesienie jest od razu wykluczane, a dane osobowe są niezwłocznie us.

 

16) Korzystamy z Google Analytics w celu analizowania korzystania z naszej strony internetowej oraz jej regularnego usprawniania. Dzięki uzyskanym statystykom możemy poprawiać naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Pani / Pana jako użytkowników. W odniesieniu do wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe przekazywane są do USA, Google podporządkowuje się porozumieniu EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Подставка креветки для корзины с Google Analytics stanowi art. 6 уст. 1 зд. 1 лит. е) РОДО.

 

17) Informacje dostawcy zewnętrznego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия, факс: +353 (1) 436 1001. 
Warunki korzystania: www.google.com/analytics/terms/de.html
informacje dotyczące ochrony danych osobowych: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html
oświadczenie o ochronie danych osobowych: www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

 

III. Информация о компании Hotjar

 

18) Korzystamy z Hotjar, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników oraz zoptymalizować tę usługę i doświadczenie. Hotjar к usługa technologiczna, która pomaga Nam lepiej zrozumieć doświadczenia naszych użytkowników (пр. Ил czasu spędzają на których Стронаха, które Linki wybierają по kliknąć, CO Неактивированных lubią я Nie lubią и.т.п..), А к pozwala NAM budować я utrzymywać Nasz Serwis zgodnie г opiniami użytkowników.

 

19) Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do zbierania danych o zachowaniu naszych użytkowników i ich urządzeń. Obejmuje к adresów IP urządzenia (przetwarzany podczas sesji я przechowywany ж formie pozbawionej identyfikacji), Rozmiar ekranu urządzenia, типовое urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia) Сведения przeglądarce, położenie geograficzne (Tylko край), preferowany język używany делать wyświetlania naszej Strony internetowej).

 

20) Hotjar ma zakaz sprzeday jakichkolwiek danych zgromadzonych w naszym imieniu.

 

21) Więcej informacji można znaleźć w sekcji „o Hotjar” w witrynie pomocy technicznej Hotjar - https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967-About-Hotjar .

Pliki do pobrania: