Klauzula informacyjna – GS Hydro Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) informujemy Panią/Pana, iż:

I. Informacje dotycząca przetwarzania danych osobowych przez GS-HYDRO sp. z o.o.

 

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GS-HYDRO sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni [81-185] przy ul. Gołębiej 11.

 

2)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji z Panią/ Panem kontaktu, wykonania umowy lub wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c lub f. RODO, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody – w celach wskazanych w tej zgodzie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

3)    Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty trzecie wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania.

 

4)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakładają obowiązek ich dłuższego przechowywania.

 

5)    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być warunkiem ustawowym bądź umownym lub warunkiem zawarcia umowy – w zależności od kategorii danych i celu przetwarzania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zrealizowania danego celu przetwarzania, np. zawarcia umowy.

 

6)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w niniejszym dokumencie.

 

7)    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w niniejszym dokumencie.

 

8)    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

9)    Wszelkie żądania czy też zastrzeżenia co do przetwarzania danych można zgłaszać Administratorowi za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Gołębia 11, 81-185 Gdynia, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ado@gshydro.com

 

10)    W przypadku ewidentnie nieuzasadnionych lub nadmiernych żądań realizacji uprawnień osoby, której dane dotyczą, w szczególności ze względu na ustawiczny charakter Administrator może pobrać rozsądną opłatę albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 

11)    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a – po jego powołaniu – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy RODO.

 

 

II. Informacje dotyczące Google Analytics

 

12)    Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics – usługi analizowania usług internetowych, oferowanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Pani/Pana komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Panią/Pana ze strony internetowej. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Panią/Pana z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie internetowej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Państwa adres IP zostanie jednak najpierw skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie właściciela tej strony internetowej firma Google wykorzystuje te informacje do analizy Panią/Pana sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz właściciela strony internetowej.

 

13)    Adres IP przekazany przez Pani/Pana przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest zestawiany przez Google z innymi danymi.

 

14)    Można zapobiec zapisywaniu plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będzie Pani/Pan mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto może Pani/Pan zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez plik cookie i odnoszących się do Pani/Pana sposobu korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobierze Pani/Pan i zainstalują wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

15)    Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIp()”. Oznacza to, że adresy IP są przetwarzane dalej po skróceniu, aby wykluczyć możliwość odniesienia ich do konkretnych osób. Jeśli w przypadku danych osobowych zebranych na Pani/Pana temat możliwe jest odniesienie ich do konkretnej osoby, takie odniesienie jest od razu wykluczane, a dane osobowe są niezwłocznie usuwane.

 

16)    Korzystamy z Google Analytics w celu analizowania korzystania z naszej strony internetowej oraz jej regularnego usprawniania. Dzięki uzyskanym statystykom możemy poprawiać naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Pani/Pana jako użytkowników. W odniesieniu do wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe przekazywane są do USA, Google podporządkowuje się porozumieniu EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.

 

17)    Informacje dostawcy zewnętrznego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. 
Warunki korzystania: www.google.com/analytics/terms/de.html
informacje dotyczące ochrony danych osobowych: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html
oświadczenie o ochronie danych osobowych: www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

 

III. Informacje dotycząca Hotjar

 

18)    Korzystamy z Hotjar, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników oraz zoptymalizować tę usługę i doświadczenie. Hotjar to usługa technologiczna, która pomaga nam lepiej zrozumieć doświadczenia naszych użytkowników (np. Ile czasu spędzają na których stronach, które linki wybierają by kliknąć, co użytkownicy lubią i nie lubią itp.), a to pozwala nam budować i utrzymywać nasz serwis zgodnie z opiniami użytkowników.

 

19)    Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do zbierania danych o zachowaniu naszych użytkowników i ich urządzeń. Obejmuje to adresów IP urządzenia (przetwarzany podczas sesji i przechowywany w formie pozbawionej identyfikacji), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, położenie geograficzne (tylko kraj), preferowany język używany do wyświetlania naszej strony internetowej).

 

20)   Hotjar ma zakaz sprzedaży jakichkolwiek danych zgromadzonych w naszym imieniu.

 

21)   Więcej informacji można znaleźć w sekcji „o Hotjar” w witrynie pomocy technicznej Hotjar – https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967-About-Hotjar .

Pliki do pobrania: