Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez GS-HYDRO sp.z oo

Zgodnie z art. 13 sek. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) informujemy Ci, że:

I. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez GS-HYDRO sp.z oo

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GS-HYDRO sp.z oo z siedzibą w Gdyni [81-185] przy ul. Gołębia 11.

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu z Panią/Panem, wykonania umowy lub wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora na podstawie art. 6 sek. 1 lit. b, c lub f. RODO, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody – w celach wskazanych w tej zgodzie, na podstawie art. 6 sek. 1 lit. RODO.

3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty trzecie wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakładają obowiązek dłuższego ich przechowywania.

5) Podanie przez Ciebie danych osobowych może być warunkiem ustawowym lub umownym albo warunkiem zawarcia umowy – w zależności od kategorii danych i celu przetwarzania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania danego celu przetwarzania, np. zawarcia umowy.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w niniejszym dokumencie.

7) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w niniejszym dokumencie.

8) Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływające na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9) Wszelkie żądania lub sprzeciwy co do przetwarzania danych można zgłaszać Administratorowi pocztą tradycyjną na adres: ul. Gołębia 11, 81-185 Gdynia lub mailowo na adres: ado@gshydro.com

10) W przypadku ewidentnie nieuzasadnionych lub nadmiernych żądań realizacji praw osoby, której dane dotyczą, w szczególności ze względu na stały charakter Administratora, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości lub odmówić działania w związku z żądaniem.

11) Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po jego powołaniu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy ochrony danych osobowych, w szczególności przepisów RODO.

 

II. Informacje o Google Analytics

12) Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics – usługi analizy oglądalności stron internetowych oferowanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje uzyskane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak anonimizacja adresu IP zostanie aktywowana na tej stronie internetowej w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Twój adres IP zostanie najpierw skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny.

13) Adres IP podany przez Twoją przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest kompilowany przez Google z innymi danymi.

14) Możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookies, dokonując odpowiednich ustawień w oprogramowaniu swojej przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu danych uzyskanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) przez Google, a także przetwarzaniem tych danych przez Google, jeśli pobierzesz i zainstalujesz wtyczkę- w przeglądarce, dostępnej pod linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

15) Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIp ()”. Oznacza to, że po skróceniu adresy IP są dalej przetwarzane, aby nie można było ich powiązać z konkretnymi osobami. Jeżeli w przypadku zebranych o Tobie danych osobowych można je powiązać z konkretną osobą, takie odniesienie jest niezwłocznie wykluczane, a dane osobowe niezwłocznie usuwane.

16) Używamy Google Analytics do analizy korzystania z naszej strony internetowej i jej regularnego ulepszania. Dzięki uzyskanym statystykom możemy ulepszać naszą ofertę i czynić ją bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, Google obowiązuje Tarcza Prywatności UE-USA, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6 sek. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

17) Informacje o dostawcy zewnętrznym: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, faks: +353 (1) 436 1001.
Warunki użytkowania: www.google.com/analytics/terms/de.html,
informacje o ochronie danych osobowych: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html,
oświadczenie o ochronie danych: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

III. Informacje o Hotjarze

18) Używamy Hotjar, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników i zoptymalizować tę usługę i doświadczenie. Hotjar to usługa technologiczna, która pomaga nam lepiej zrozumieć wrażenia naszych użytkowników (np. ile czasu spędzają na jakich stronach, które linki klikają, co użytkownicy lubią, a co nie, itp.), a to pozwala nam budować i utrzymywać naszą stronę internetową zgodnie z opiniami użytkowników.

19) Hotjar wykorzystuje pliki cookies i inne technologie do zbierania danych o zachowaniu naszych użytkowników i ich urządzeń. Obejmuje to adresy IP urządzenia (przetwarzane podczas sesji i przechowywane w postaci niezidentyfikowanej), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, lokalizację geograficzną (tylko kraj), preferowany język używany do wyświetlania naszej strony internetowej).

20) Hotjar ma zakaz sprzedaży jakichkolwiek danych zebranych w naszym imieniu.

21) Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Informacje o Hotjar” w witrynie pomocy technicznej Hotjar – https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967-About-Hotjar.

Pliki do pobrania: