Raport informujący o nieprawidłowościach

Grupa Interpump ustanowiła określone i poufne kanały zgłaszania wszelkich nieprawidłowości lub naruszeń Kodeksu Etyki, Modelu Organizacji i Zarządzania zgodnie z Dekretem Legislacyjnym 231/2001 lub obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

Interpump Group zobowiązuje się do zapewnienia poufności zgłaszanych tematów i faktów, a także tożsamości osoby zgłaszającej. Po zweryfikowaniu ich wiarygodności wszystkie zgłoszenia, w tym zgłoszenia anonimowe, zostaną zweryfikowane przez odpowiednie funkcje i rozpatrzone zgodnie z Procedurą zarządzania zgłoszeniami.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Cele i sposoby przetwarzania danych przez Interpump Group reguluje załączona Polityka Prywatności.

Raporty można przesyłać za pomocą specjalnego formularza, korzystając z portalu zarządzania raportami dostępnego pod następującym linkiem:

https://whistleblowing.interpumpgroup.it

Zgłoszenie będzie nadal możliwe również za pośrednictwem następujących kanałów:

E-mail: organizmodivigilanza@interpumpgroup.it

Skrzynka pocztowa: Interpump Group SpA, ca Organismo di Vigilanza, via E. Fermi, 25 – 42049 S. Ilario d'Enza (RE) – Włochy

Bezpośrednie połączenie: +39 0522 904 311